Shilunia jest śliczną sunią o przemiłym charakterze.