Nasz szalony ch³opak wyrós³, ale nadal uwielbia psocię.