26-09-2010, Wroc³aw. Sździuje Bojan Matakovic (Chorwacja