JOY Black Buddha, rozpoczęła dorosły Championat Polski - Zwycięstwo Rasy!!!!