W tym miejscu było okno, a teraz drzwi na ogród, w pokoju psów