Olbrzymy kochaj± wodź, tu spotkanie Hondy i jej córek oraz ch³opaka jednej z nich