India z dzieśmi Janisi, mamy do niej pe≥ne zaufanie, choś przesz≥a wiele