Babcia Honda pinluje, żeby młodzież grzecznie się bawiła.....