Sędziuje p. Małgorzata Supronowicz (po lewej LUKAS z Tartaku, oceniany po Idolu).