Fado po 3 tygodniach odzyskał chęć do życia, radość i na dniach pojedzie do nowego domu.