Fado po operacji ucha (otwieranie kanału słuchowego) i kastracji.