ISSA, Black Buddha, 5 miesięcy, odwiedziny domu rodzinnego.