pół-brat, pół-siostra Hondy i Honda z właścicielami oraz hodowczynią.