Czekamy na falę rozbijającą się o stromy, kamienny brzeg.