Jogusia uważnie obserwuje, zawsze czujna, ale już nie ucieka.