Honda pozostaje niewzruszona w pozycji "waruj" dowolnie długo.