Bajeczka szybko nawiązała świetne relacje z resztą sfory.