Heidi czuje respekt przed Tajgħ, ale też czasem sobie rozmawiajħ po psiemu.