Kolejny staw - Grace, jak zwykle przynosi z wody aporty.