Pierwszy dzień międzynarodowej wystawy w Druskiennikach, 05-08-2011.