Honda blokuje Grace dostÍp do patyka rzuconego do wody.