Tu bywamy codziennie. Psy tropią liczne ślady zwierzyny,
my - obserwujemy piękno przyrody i jej zmienność.