Za naszym skrawkiem ziemi rozciąga się taki pejzaż.